VCV18: nog groter en boeiender

Het verkeer veiliger maken voor kinderen en jongeren: deze uitdaging kunnen we enkel aangaan door structureel samen te werken met verschillende partners. Daarom nodigen we dit jaar ook graag directies, leerkrachten geïnteresseerd in verkeer(s)veiligheid en mobiliteit en preventieadviseurs van scholen uit.

Met een gevarieerd programma en extra themasessies zal u vast en zeker niet op uw honger blijven zitten.

Wij kijken al uit naar boeiende ontmoetingen!