Programma

Ontvangst met koffie en thee
Opening
Welkomstwoord door de moderator
Xavier Taveirne (moderator)
Inleiding door de gaststad
Daniël Termont (burgemeester - stad Gent) , Peter Hertog (gedeputeerde - provincie Oost-Vlaanderen)
De waarheid komt uit een...

We geven het woord aan enkele kinderen en jongeren die vertellen over hun
ervaringen in het verkeer. Stof tot nadenken voor de rest van de dag! 

De veiligste show
Ben Weyts (Vlaams minister voor Mobiliteit en Openbare Werken) , Liesbeth Verhoeven (coördinator - Bodymap) , Filip Watteeuw (schepen van Mobiliteit en Openbare Werken - stad Gent) , Bruno Vanobbergen (Vlaamse kinderrechtencommissaris)
Genomineerden Verkeersveiligheidsprijs in beeld
Xavier Taveirne (moderator)
Themasessie 1
Plan veilige schoolomgevingen

Welke beleidsbeslissingen moeten we nemen voor veilige schoolomgevingen?

Lees meer
Het Brugse 10-puntenplan
 • Pablo Annys (schepen voor onderwijs, energie en gezondheid - stad Brugge)

Met het 10-puntenplan 'Veilige schoolpoort' zet Brugge zowel in op infrastructuur, sensibilisering als handhaving. Pablo Annys geeft een kort overzicht van de verschillende acties en resultaten die gegarandeerd inspiratie bieden voor uw gemeente of stad (lees meer).

Mobiliteitsbeleid en onderwijs: een proactieve aanpak in Gent

Dat Gent proactief met scholen samenwerkt, blijkt uit verschillende initiatieven: de aanleg van schoolstraten, nieuwe scholenconsulenten, duurzame leerlingenverplaatsingen… Shari en Sabine lichten het allemaal toe tijdens deze themasessie. 

Kijk, ik kan fietsen!

Hoe leren we jonge kinderen fietsen?

Lees meer
Een wielerpiste als verkeersparcours

Rebecca Hostens zal spreken over de Wielerpiste, een sterk verkeerseducatief project van de politiezone RIHO. Voor dit initiatief werd het binnenplein volledig georganiseerd als verkeersparcours inclusief (smalle) straten, kruispunten, verkeerslichten en -borden… Zo kunnen kinderen hun fietsvaardigheden voor de eerste keer oefenen in een beschermde omgeving. 

Fietsvaardige kleuters

Karen en Silke schreven samen een masterproef rond fietsvaardigheden van jonge kinderen. Tijdens deze themasessie leggen ze uit hoe ze te werk gingen in de scholen, wat de belangrijkste resultaten waren en op welke manier ze de ouders informeerden over de voordelen van een loopfiets.

Escape room

Veilig op weg in groep: slagen we er in?

Lees meer
Durft u onze escape room aan?

Laat u met 50 deelnemers opsluiten en zoek samen naar oplossingen om de baan veilig op te gaan in groep. Wat er in de escape room gebeurt, dat blijft het grote mysterie. Lukt het u om binnen 50 minuten te ontsnappen?

Jong en oud voor veilig verkeer

Een verkeersveilige schoolomgeving voor en door kinderen en hun ouders

Lees meer
Een verkeersveilige schoolpoort door jongeren

Benny Van Goolen vertelt met welke eenvoudige acties u de verkeersveiligheid aan schoolpoorten kan verhogen en hoe u jongeren hierbij kan betrekken. Hij spreekt onder andere over motivatie en beloning van goede praktijken, de aandacht van leerlingen in het verkeer en de impact van het eigen gedrag op andere weggebruikers.

Met VERO's stap voor stap op weg

Piet Verroens lanceerde ‘Vero's in Brugge, stap voor stap’ in 2016. Sinds april 2017 is dit mee opgenomen in het Brugse 10-puntenplan en een pilootproject voor een bewegwijzerde vero (verkeerseducatieve route) ging dit jaar in Assebroek van start. Dankzij een mooie samenwerking tussen de stad Brugge, de lokale politie, de VSV en Mobiel 21 wordt het project nu in alle scholen geïntroduceerd.  

Ben jij een fiere verkeersouder?
 • Helen Craps (vormingsmedewerker verkeers – en mobiliteitseducatie - VSV)

Vele scholen kunnen rekenen op de hulp van ouders of andere vrijwilligers bij hun verkeersactiviteiten. Om deze vrijwilligers zo goed mogelijk te ondersteunen, heeft de VSV in 2008 het project ‘verkeersouders’ in het leven geroepen. Helen neemt u mee in de wereld van de fiere verkeersouders en toont hoe de VSV scholen kan ondersteunen bij de opstart van dit project.

Snelheid sensibiliseren en handhaven

Te snel gereden: speedtalk of boete?

Lees meer
Speedtalk: geen vrijblijvend gesprek

Een op drie dodelijke ongevallen is te wijten aan overdreven snelheid. Een cijfer dat je snel vergeet wanneer je te laat vertrokken bent en haast hebt. Maar in het bijzijn van ouders van verongelukte kinderen kunnen hardrijders zelfs geen poging meer doen om nog met een excuus te komen. Dat is te zien in de sensibiliseringscampagne van de vereniging Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK) en de Federale Wegpolitie.

Snelheidshandhaving: ook in zone 30

De voorbije jaren werd in de meeste schoolomgevingen een zone 30 ingesteld. Omdat de handhaving nog heel beperkt is, blijven chauffeurs toch vaak te snel rijden. Bart en Werner vertellen hoe de politiezone Brasschaat samen met de lokale overheid deze problematiek tackelde via sensibilisering, infrastructurele ingrepen en handhaving. Zonder twijfel een inspirerende aanpak voor andere politiezones.

De weg naar het rijbewijs

Alles op een rij om mee te zijn met de nieuwe rijopleiding

Lees meer
Ervaar het vormingsmoment

De rijopleiding in Vlaanderen veranderde stap voor stap. Tijdens deze themasessie stelt Barbara De Clerck de wijzigingen aan u voor. Ze gaat ook dieper in op het vormingsmoment dat vanaf 1 oktober 2017 verplicht werd voor begeleiders van leerling-chauffeurs. Sarah Klaps en Wouter De Clercq bespreken vervolgens de inhoud en de aanpak en laten u zelf een stukje van het vormingsmoment ervaren (meer informatie).

Wandeling: een veilig pad in Gent (11.10 - 12.55 uur)

Opgelet: deze wandeling omvat themasessie 1 en 2.
Kies daarom de lunchpauze van themasessie 3 (om 13.05 uur).

Lees meer
Ontdek het autovrij gebied

Ontdek het nieuwe autovrij gebied in Gent, nu 51 ha groot: met een Wandelbus voor minder mobiele personen, aparte voetgangersstraten tijdens bepaalde uren en de tijdelijke invulling van de ruimte die door de invoering van het Circulatieplan vrijgekomen is. 

Fietstocht: de fietspoort naar het circulatieplan (11.10 - 12.55 uur)

Opgelet: deze fietstocht omvat themasessie 1 en 2. 
Kies daarom de lunchpauze van themasessie 3 (om 13.05 uur).

Lees meer
Snel en veilig door Gent

Fiets mee langs de realisaties die ervoor zorgen dat fietsers snel en vooral veilig door Gent kunnen rijden. Ontdek de fietsonderdoorgangen, de fietsstraten, fietsenparkings en de fietspoorten. 

Themasessie 2 en lunch
Lunch en kennismarkt (1)

Kies 1 lunchmoment: ofwel luncht u om 12.10 uur en kiest u nadien een themasessie 3,
ofwel kiest u een themasessie 2 en eet u om 13.05 uur.

Jongeren aan het woord

Hoe kijken jongeren naar verkeersveiligheid?

Lees meer
Jongeren over de ESRA-data en het themarapport van Vias

In deze themasessie geven Uta en Nina meer informatie over de literatuurstudie rond jongeren en de ESRA-enquête (e-survey of road users’ attitudes). Deze vragenlijst maakte internationale vergelijkingen rond de attitudes en het gedrag van weggebruikers (bekijk de ESRA-data). Nadien schotelt een jongerenpanel hen enkele kritische vragen voor. Een boeiende wisselwerking! 

Veilig vastgeklikt?

Kinderen in de auto: meten en sensibiliseren

Lees meer
Hoe veilig zijn kinderen in de wagen?

In een gedragsmeting onderzocht Vias institute hoeveel kinderen op de juiste manier én in het aangepast zitje worden vervoerd. Annelies bespreekt de resultaten en geeft heel wat nuttige tips.

Beloof je oogappel altijd veilig vast te klikken

In augustus 2017 lanceerde de VSV in opdracht van Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts BELOOFD!, een nieuw koepelconcept voor verkeersveiligheidscampagnes in Vlaanderen. Werner en Peter lichten via verschillende voorbeelden toe hoe BELOOFD! (groot)ouders aanspoort hun (klein)kind altijd veilig vast te klikken.

Kindvriendelijke routes

Workshop

Lees meer
Hoe bouwen we veilige routes voor kinderen?
Themasessie 3 en lunch
Lunch en kennismarkt (2)

Kies 1 lunchmoment: ofwel luncht u om 12.10 uur en kiest u nadien een themasessie 3,
ofwel kiest u een themasessie 2 en eet u om 13.05 uur.

Repair Café

Vluchtmisdrijf: hoe gaan we ermee om?

Lees meer
Komt u samen met het expertenpanel tot de oplossing?

Kenny Tordoir opent het Repair Café met een toelichting over vluchtmisdrijf: wat zijn de motieven, hoe vaak gebeurt het…? Nadien zoekt een deskundig expertenpanel mee naar een oplossing voor dit prangend verkeersveiligheidsprobleem. Zin om mee na te denken? Uw ervaringen en ideeën zijn welkom! 

Expertenpanel

 • Koen Ricour (directeur - federale wegpolitie)
 • Jan Bonneure
 • Kris Brijs
 • Paul Duré
 • Sabine Cocquyt (auteur en ervaringsdeskundige)
Iedereen op de fiets?

Welke voorwaarden moeten we vervullen om meer jongeren op de fiets te zetten?

Lees meer
Route2school: door de ogen van de leerlingen
 • Gerd De Roeck (projectleider Route2School - Abeonaconsult bvba)

Route2school is een duurzame oplossing om schoolroutekaarten actueel te houden en burgers in te lichten bij verbeteringswerken aan gemelde mobiliteitspunten. Gerd legt tijdens deze themasessie uit hoe u met dit digitaal en participatief bottom-up hulpmiddel aan de slag kan gaan. 

Fietsende kinderen: niet zonder voorwaarden
 • Jelle Van Cauwenberg (postdoctoraal onderzoeker maatschappelijke gezondheidkunde - Universiteit Gent)

Uit het doctoraatsonderzoek van Jelle blijkt dat verkeersveiligheid cruciaal is bij de beslissing van ouders om hun kinderen alleen te laten fietsen. Tijdens deze themasessie komt u te weten welke voorwaarden vervuld moeten zijn om veilige fietsverplaatsingen bij kinderen te promoten. 

Getuigenis: meer scholieren op de fiets
Nieuwe tools voor veilige chauffeurs

Hoe kunnen deze hulpmiddelen ons verkeer veiliger maken?

Lees meer
Rijbewijzer: website, app en handboek

De rijopleiding in Vlaanderen veranderde stap voor stap. In 2017 verschenen de Rijbewijzer app, het praktijkboek en de website die leerlingen en begeleiders ondersteunen tijdens de oefenperiode. Roel geeft een toelichting bij het materiaal en laat u het in de praktijk ervaren.

De SafeDrivePod: innovatie om afleiding te beperken

De SafeDrivePod is een tool dat gsm’en achter het stuur wil voorkomen. Dit kleine toestel is via bluetooth met de telefoon van de bestuurder verbonden. Wanneer het voertuig sneller dan 10km/uur rijdt, blokkeert het scherm van de smartphone, waardoor je enkel nog handsfree kan bellen of gebeld kan worden. 

Wandeling: een veilig pad in Gent (13.05 – 14.50 uur)

Opgelet: deze wandeling omvat themasessie 3 en 4.
Kies daarom de lunchpauze van themasessie 2 (om 12.10 uur)

Lees meer
Ontdek het autovrij gebied

Ontdek het nieuwe autovrij gebied in Gent, nu 51 ha groot: met een Wandelbus voor minder mobiele personen, aparte voetgangersstraten tijdens bepaalde uren en de tijdelijke invulling van de ruimte die door de invoering van het Circulatieplan vrijgekomen is. 

Fietstocht: de fietspoort naar het circulatieplan (13.05 – 14.50 uur)

Opgelet: deze fietstocht omvat themasessie 3 en 4. 
Kies daarom de lunchpauze van themasessie 2 (om 12.10 uur).

Lees meer
Snel en veilig door Gent

Fiets mee langs de realisaties die ervoor zorgen dat fietsers snel en vooral veilig door Gent kunnen rijden. Ontdek de fietsonderdoorgangen, de fietsstraten, fietsenparkings en de fietspoorten. 

Themasessie 4
Getuigen onderweg

Getuigenis door een verkeersslachtoffer, nabestaande of veroorzaker

Lees meer
Begeleiding getuigenis

Met Getuigen onderweg komt een verkeersslachtoffer, naaste, nabestaande of veroorzaker in de klas vertellen over zijn ongeval en de gevolgen. Wil u zelf ook eens luisteren naar dit pakkend verhaal? Schrijf u dan in voor deze themasessie.

Sensibiliseer met simulaties

Hoe kunnen we technologie inschakelen om jongeren te sensibiliseren?

Lees meer
Gevaarherkenningsapp voor jonge fietsers
 • Linus Zeuwts (postdoctoraal onderzoeker bewegings- en sportwetenschappen - Universiteit Gent)

Het inschatten en anticiperen op risico’s in het verkeer vormt een essentiële pijler van verkeersveiligheid bij jonge fietsers. Om deze vaardigheid te stimuleren, werd een toepassing ontwikkeld om kinderen te leren kijken naar de relevante elementen in het verkeer. Linus stelt de resultaten en het toekomstige virtualreality (VR) project voor.

Jongeren sensibiliseren over spoorveiligheid

Via een nieuwe virtuele realiteitservaring wil Infrabel het publiek bewustmaken van het dodelijk gevaar van spoorlopen. Frédéric bespreekt het fenomeen en geeft meer informatie over de sensibiliseringsstrategie van Infrabel.

Repair Café

Schoolstraten: do's en dont's

Lees meer
Komt u samen met het expertenpanel tot de oplossing?

Na een korte inleiding over schoolstraten zoekt een deskundig expertenpanel mee naar do’s en don’ts van schoolstraten. Zin om mee na te denken? Uw ervaringen en ideeën zijn welkom!

Expertenpanel

Verkeersveiligheidsambassadeurs

Hoe deze schattige ambassadeurs kinderen doen nadenken

Lees meer
Vicky en Thor... en ze leefden nog lang en gelukkig
 • Pablo Annys (schepen voor onderwijs, energie en gezondheid - stad Brugge)

Tijdens deze themasessie stelt Pablo 'Vicky en Thor' voor. Deze campagne geeft op een eigentijdse wijze 10 tips mee aan zowel ouders als kinderen om zich op een veilige manier naar school te begeven.

Bonny en Rijmie in een Jommekes aanpak

De schoolkinderen van Bonheiden maken de brug naar duurzame mobiliteit. Met de nieuwe mascottes Bonnie en Rijmie brengt de gemeente ook verkeersveiligheid tot op de speelplaats. Burgemeester Guido Vaganée stelt deze twee schattige mascottes voor en laat zien hoe Bonheiden via de kinderen ook de ouders kan verleiden om voor de fiets te kiezen. 

Mobiliteit op kindermaat in Pepingen
Verkeerseducatie in het blauw

Welke rol kan politie spelen om de verkeersveiligheid van kinderen te bevorderen?

Lees meer
Politiezone BODUKAP: best practice
 • Guy De Wit (hoofdinspecteur verkeersdienst - PZ BODUKAP)

De politiezone BODUKAP investeert sterk in verkeers- en mobiliteitseducatie. Guy vertelt tijdens deze themasessie met welke acties de politiezone het verschil maakt en met wie ze hiervoor samenwerkt. 

Een charter voor 20 jaar verkeers- en mobiliteitseducatie

De politiezone Damme/Knokke-Heist zet al 20 jaar in op verkeers- en mobiliteitseducatie. Afgelopen zomer sloot ze bovendien een veiligheidscharter af met alle basisscholen. Chris geeft heel wat tips waardoor u huiswaarts keert met een pak direct inzetbare ideeën. 

Dode hoek in zicht

Welke maatregelen kunnen we nemen om dodehoekongevallen te voorkomen?

Lees meer
Charter Werftransport

Stad Kortrijk, Bouwunie, Confederatie Bouw, Fema en Fedbeton hebben samen een charter opgesteld waarin de bouwsector zich engageert om hun werven aan te passen aan de omgeving. De belangrijkste afspraken zijn: geen werftransport in de schoolomgevingen tijdens de begin- en einduren van de scholen en geen werftransport met tractoren in de bebouwde kommen. Kan Heidi uw gemeente of stad ook prikkelen om het charter te ondertekenen (meer informatie)?

VR-brillen dode hoek
 • Tom Smets (projectcoördinator vrijwilligers - VSV)

Ervaar het gevaar van dodehoeksituaties door de ogen van een vrachtwagenchauffeur of fietser in deze levensechte simulatie met virtualreality-brillen. U neemt virtueel plaats achter het stuur van een vrachtwagen en ervaart wat een vrachtwagenchauffeur wel en niet ziet. Of u stapt virtueel op een fiets en leert hoe de dodehoeksituatie eruitziet voor een fietser en waar de gevaarlijke zones zich juist bevinden.

Een nieuwe leerlijn voor de dode hoek

In ons land gebeuren jaarlijks 50 ongevallen met grote voertuigen en kwetsbare weggebruikers waarbij de dode hoek een rol speelt. Vanaf de kleuterleeftijd moeten we kinderen daarom leren hoe ze zich moeten gedragen in de buurt van grote voertuigen. Dirk vertelt waar u op moet letten en licht de nieuwe leerlijn toe. 

Slot
Keynote speech
Hanan Challouki (medeoprichter - Allyens) , Taha Riani (medeoprichter - Allyens)

Hanan Challouki en Taha Riani richtten samen het communicatiebureau Allyens op. Sinds dit jaar prijken ze ook op de Europese '30 under 30'-lijst van Forbes. Deze jonge ondernemers sloegen de nagel op de kop met hun communicatiebureau waarbij ze focussen op inclusieve communicatie en diversiteit. Vandaag tonen ze hoe we onze sensibilisering en educatie kunnen afstemmen op onze superdiverse maatschappij.

Uitreiking prijs Fonds Dominique De Graeve
Helmut Paris (adviseur/verkeerspsycholoog - Vlaamse overheid)
Uitreiking Vlaamse Verkeersveiligheisprijs
Lodewijk de Witte (voorzitter - Vlaams Forum Verkeersveiligheid)
Receptie en kennismarkt