Sprekers

Pablo Annys

schepen voor onderwijs, energie en gezondheid - stad Brugge

Pablo Annys behaalde een master psychologie en werkte als HR consultant en als personeelsdirecteur bij verschillende bedrijven.

Hilde Bruynseels

teamverantwoordelijke rijopleiding - VSV

Hilde Bruynseels behaalde een master in productontwikkeling en een getuigschrift pedagogische bekwaamheid.

Erik Caelen

secretaris - Raadgevende Commissie voor het Wegverkeer

Erik Caelen begon zijn loopbaan als verantwoordelijke van de verkeerstechnische dienst van de gemeentepolitie Vorst.

Hanan Challouki

medeoprichter - communicatiebureau Allyens

Sabine Cocquyt

auteur, ervaringsdeskundige en initiatiefnemer - Over-Hoop vzw

Sabine Cocquyt is auteur van 3 boeken rond verkeersongevallen. In deze boeken belicht ze zowel de slachtofferzijde als het verhaal van veroorzakers.

Tom Coorevits

Partner - SafeDrivePod

Tom Coorevits is sinds 1996 actief in de expertisesector. Na zijn studies ging hij aan de slag in het familiebedrijf ‘expertisebureau Coorevits’.

Helen Craps

vormingsmedewerker verkeers – en mobiliteitseducatie - VSV

Helen Craps studeerde af als leerkracht lager onderwijs en startte haar loopbaan in het onderwijs. Sinds december 2016 is ze projectverantwoordelijke verkeers- en mobiliteitseducatie bij de VSV.

Barbara De Clerck

celhoofd cel rijopleiding en vakbekwaamheid - Departement MOW

Barbara De Clerck is sinds 2015 verantwoordelijk voor de rijopleiding, binnen het Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid.

Wouter De Clercq

projectverantwoordelijke rijopleiding - VSV

Wouter De Clercq behaalde een bachelor sociaal-cultureel werk en is houder van het brevet II: Praktijklesgever cat. B en brevet IV: Praktijklesgever cat.AM, A1, A2 en A.

Werner De Dobbeleer

woordvoerder - VSV

Werner De Dobbeleer is woordvoerder van de VSV.

Roel De Klerk

projectverantwoordelijke rijopleiding - VSV

Roel De Klerk behaalde een diploma Verkeerskunde en was 3 jaar lang directeur van rijschool Expert.

Gerd De Roeck

projectleider Route2School - Abeonaconsult bvba

Gerd De Roeck werkte 15 jaar als coördinator bij Teachers4Teachers. Tussen 2008 en 2017 was hij ook directeur in de basisschool Park Aelst.

Yasmine De Roover

projectcoördinator Getuigen onderweg - Rondpunt vzw

Yasmine De Roover werkt sinds 2016 bij Rondpunt vzw waar ze eerst als projectmedewerker voor Getuigen onderweg en voor FIVE2NINE aan de slag ging.

Guy De Wit

hoofdinspecteur verkeersdienst - PZ BODUKAP

Guy De Wit werkt sinds 2006 voor de cel verkeerseducatie bij de lokale politie (zone: Bonheiden, Duffel, Sint-Katelijne-Waver en Putte of 'BODUKAP').

Lodewijk de Witte

voorzitter - Vlaams Forum Verkeersveiligheid

Lodewijk De Witte zet zich als gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant al jarenlang in voor verkeersveiligheid.

Heidi Debels

minder hindercoördinator - stad Kortrijk

Heidi Debels is in 1993 gestart bij stad Kortrijk. In 2014 werd ze de minder hindercoördinator van de stad.

Katleen Delbeke

duurzaamheids- en mobiliteitsambtenaar - gemeente Zemst

Katleen Delbeke werkt sinds 2009 als duurzaamheids- en mobiliteitsambtenaar bij de gemeente Zemst.

Dirk Gabriëls

coach educatie - VSV

Dirk Gabriëls was van 2008 tot 2016 teamverantwoordelijke verkeers- en mobiliteitseducatie bij de VSV. Sinds 2017 is hij coach educatie.

Bernard Govaert

campagnecoördinator - Netwerk Duurzame Mobiliteit

Bernard Govaert coördineerde 10 jaar lang verschillende Vlaamse en Europese projecten bij Bond Beter Leefmilieu. Hij specialiseerde zich in transitietrajecten en participatie-methodieken.

Peter Hertog

gedeputeerde - provincie Oost-Vlaanderen

Werner Hoogsteyns

waarnemend commissaris dienst buurtpolitie - PZ Brasschaat

Werner Hoogsteyns werkt bij de buurtpolitie (wijk- en verkeersdienst) van de PZ Brasschaat.

Rebecca Hostens

consulent preventiedienst - PZ RIHO

Rebecca Hostens bouwde ervaring op als maatschappelijk assistent op de dienst politionele slachtofferbejegening. Nu is ze al 12 jaar consulent bij de preventiedienst politiezone RIHO.

Sarah Klaps

projectverantwoordelijke rijopleiding - VSV

Sarah Klaps behaalde een bachelor maatschappelijk werk, een diploma van leraar en een master in de criminologie.

Peter Lacres

schepen mobiliteit - gemeente Pepingen

Peter Lacres is als schepen actief sinds 2013 en heeft zich altijd ingezet om de schoolomgeving in Pepingen verkeersvriendelijker te maken.

Uta Meesmann

senior onderzoeker - Vias institute

Uta Meesmann is senior onderzoeker voor Vias Institute. Haar expertise ligt vooral in de domeinen van rijden onder invloed, afleiding, sociale norm en attitudes rond verkeersveiligheid.

Nina Nuyttens

senior researcher - Vias institute

Nina Nuyttens is senior onderzoekster voor Vias institute. Haar expertise ligt vooral in de analyse van verkeersongevallenstatistieken.

Helmut Paris

adviseur/verkeerspsycholoog - Vlaamse overheid

Frédéric Petit

woordvoerder - Infrabel

Frédéric Petit begon in 1999 bij spoorwegmaatschappij NMBS en is sinds 2005 woordvoerder van spoorweginfrastructuurbeheerder Infrabel, gespecialiseerd in mediarelaties, crisis- en ondernemingscommu

Taha Riani

medeoprichter - communicatiebureau Allyens

Koen Ricour

directeur - federale wegpolitie

Sinds oktober 2016 is Koen Ricour directeur van de federale wegpolitie. Voordien bekleedde hij verschillende functies binnen deze organisatie.

Annelies Schoeters

onderzoeker - Vias institute

Annelies Schoeters werkt sinds 2014 als onderzoeker bij Vias institute (vroeger: Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid).

Karen Cockaerts en Silke Ghekiere

Voormalige masterstudenten LO & BW

Karen en Silke leerden elkaar kennen op het 'Sportkot' in Leuven.

Tom Smets

projectcoördinator vrijwilligers - VSV

Met 15 jaar ervaring in het onderwijs (als onderwijzer en directeur) werkt Tom Smets sinds 2017 als coördinator van de VSV-vrijwilligerswerking.

Xavier Taveirne

moderator

Journalist bij de VRT

LinkedIn

 

Daniël Termont

burgemeester - stad Gent

Kenny Tordoir

inspecteur - PZ Gent

Kenny Tordoir werkt sinds 2000 bij de politie. Hij startte zijn carrière bij het interventieteam in de politiezone Brussel - West en Regio Tielt.

Guido Vaganée

burgemeester - gemeente Bonheiden

Guido Vaganée is burgemeester (N-VA) van Bonheiden sinds 1 januari 2013.

Jelle Van Cauwenberg

postdoctoraal onderzoeker maatschappelijke gezondheidkunde - Universiteit Gent

Jelle Van Cauwenberg behaalde in 2006 een master in de lichamelijke opvoeding aan de Vrije Universiteit Brussel.

Bart Van Cleuvenbergen

korpschef - PZ Brasschaat

Bart Van Cleuvenbergen is korpschef van de politiezone Brasschaat, co-voorzitter van Centrex Wegverkeer en afgevaardigde van de politie bij het verkeersveiligheidsoverleg van de gouverneur PAVA (Pr

Benny Van Goolen

vrijwilliger verkeerseducatie - gemeente Haacht

Benny Van Goolen is geboren in Leuven in 1958. Hij is expert verkeerscommissie in Haacht en begeleidt scholieren in het verkeer. 

Sabine Van Lancker

scholenconsulent - Mobiliteitsbedrijf stad Gent

Sabine Van Lancker startte haar loopbaan als scholenbegeleider bij de Milieudienst (Gent).

Koen Van Wonterghem

gedelegeerd bestuurder - Ouders van Verongelukte Kinderen

Chris Van Wynsberghe

coördinator VME - PZ Knokke-Heist

Chris Van Wynsberghe is al 27 jaar in dienst bij de politiezone Knokke-Heist.

Martine Vancamp

preventieambtenaar - stad Tienen

Martine Vancamp (56 jaar) behaalde een master in de criminologie en werkt sinds 1993 bij stad Tienen. Eerst als preventiewerker, daarna als preventieambtenaar/diensthoofd preventie.

Maxime Vancoillie

ontwerpster - Trage Wegen

Shari Vanhoe

scholenconsulent - Mobiliteitsbedrijf stad Gent

Shari Vanhoe studeerde in 2010 af als sociaal agoog aan de Universiteit van Gent.

Bruno Vanobbergen

Vlaamse kinderrechtencommissaris

Peter Verbiest

strategisch Directeur - Bonka Circus

Peter Verbiest werkt sinds 1984 in communicatie. Hij deed dit binnen diverse strategische functies bij VVL/BBDO, TBWA, Boondoggle en nu Bonka Circus.

Liesbeth Verhoeven

coördinator - Bodymap

Piet Verroens

educatief medewerker - stad Brugge/Mobiel21

Piet Verroens heeft al meer dan 30 jaar ervaring binnen het basisonderwijs als leerkracht, zorgcoördinator, mentor-coach, beleidsondersteuner en directeur in regio Brugge.

Filip Watteeuw

schepen van Mobiliteit en Openbare Werken - stad Gent

Website

Ben Weyts

Vlaams minister voor Mobiliteit en Openbare Werken

Joris Willems

docent - PCVO Limburg, afdeling Verkeerskunde

Joris Willems studeerde de opleiding 'verkeerskundig ingenieur' aan NHTV in Tilburg.

Linus Zeuwts

postdoctoraal onderzoeker bewegings- en sportwetenschappen - Universiteit Gent

Linus Zeuwts is postdoctoraal onderzoeker aan de vakgroep bewegings- en sportwetenschappen aan de Universiteit Gent.